Kronos Solar

Vermogensbeheer & Eigendoms- & Transactiebeheer

VERMOGENSBEHEER

Administratief beheer van de parken, waarbij controle wordt uitgeoefend op veranderende kostenstructuren en wetgeving.  Selectieve verkoop van activa aan de financiële markten.

Geïntegreerd vermogensbeheer en rapportage

Optimalisatie van activa gedurende de levenscyclus

 Verkoop van activa aan derden

Bij Asset Management zorgen we ervoor dat de administratieve en commerciële behoeften van de zonneparken worden vervuld en dat mogelijkheden voor vermogensoptimalisatie, zoals herfinanciering, worden gevonden en gerealiseerd. Wanneer activa worden verkocht aan derden, zoals pensioenfondsen, is ons financiële team in staat om effectieve internationale aanbestedingen uit te voeren, om onze Due Diligences en Transacties op het hoogste niveau van professionaliteit uit te voeren.

Project Development & Origination

Het identificeren en vinden van de beste locaties voor onze zonneparken, managen van planningsaanvragen, de netwerkaanvragen, het technisch ontwerp van het zonnepark, beheer van eigendomscontracten en omgevingsmanagement.

Meer … 

EPC Management

Samenwerking met de beste EPC’s in het gedetaillerd ontwerpen en bouwen van de zonneparken. Effectief management en kwaliteitscontrole van de EPC's in de realisatiefase. Actief oplossen van bouwgerelateerde problemen.

Meer … 

PPA Management

Diepgaande kennis over het besturen van en onderhandelen over PPA's voor de korte en lange termijn met bancaire partners en dan met name in markten met een handelsrisico.

Meer … 

Financiering

Effectieve en kostenconcurrerende non recourse financiering van onze zonneparken met onze partnerbanken. Voorziening van de financieringsbehoeften voor de bouw uit eigen middelen.

Meer … 

Operations & Maintenance

Effectief beheer van technische externe O&M-leveranciers, intern management O&M. Behoud van de lokale zorg voor de activa.

Meer … 

Vermogensbeheer & Eigendoms- & Transactiebeheer

Administratief beheer van de parken, waarbij controle wordt uitgeoefend op veranderende kostenstructuren en wetgeving.  Selectieve verkoop van activa aan de financiële markten.

Meer …